Jo VAN CAMPENHOUT

advocatenkantoor / collectieve schuldenregeling / schuldhulp

27b1358b-8633-40e1-b48b-4973930d6ffc

Het kantoor heeft zich doorheen de jaren gespecialiseerd in schuldhulp als onderdeel van het insolventierecht, en meer in het bijzonder rond collectieve schuldenregeling (Wet 7 juli 1998). Het opzet van de vernieuwde site bestaat erin de vergaarde kennis op de één of andere manier ten dienste te stellen van een groter publiek, en dit in de vorm van adviezen, teksten, nieuwsbrieven, rechtspraak, enz.

In welke rol of hoedanigheid U op deze website is terechtgekomen, of U nu een zoeker bent naar meer informatie en diepgang, of een collega uit de professionele wereld, welkom. 

Vanuit een bemiddelingshouding en een ontwikkelingsgericht werken, wil het kantoor een ontwikkelingsgerichte visie op het recht en de rechtspraktijk ondersteunen (waarin het menselijke zelf een plaats krijgt via de ontwikkeling van het menselijke potentieel van alle actoren), met speciale aandacht voor persoonlijke groei, samenwerking en creativiteit.

Aan de basis van deze nieuwe bezieling ligt een holistisch en positief mens- en wereldbeeld, en in het verlengde hiervan zijn juridische problemen niet alleen een probleem, maar ook een groeikans, een uitdaging om de vermogens die mensen in zich hebben aan te spreken en te ontwikkelen.

 

ONZE DIENSTEN

ADVIES EN BIJSTAND

We gaan samen met U na wat U precies nodig heeft, en verlenen waar nodig en gewenst, advies en bijstand en dit in verschillende rechtsdomeinen.

COLLECTIEVE SCHULDENREGELING

U heeft schulden, of is betrokken in een collectieve schuldenregeling, wij helpen U verder met alle vragen en bijstand, evenals het invullen van een verzoekschrift tot aanvraag van deze procedure bij de arbeidsrechtbank.

BEMIDDELING EN ONDERHANDELING

Als waardig alternatief voor een rechtsprocedure zijn er bemiddeling en onderhandeling.
U spaart tijd, energie en centen, met een meer duurzaam resultaat.

SCHULDHULP-EXPERTISE

Zit U met de handen in het haar rond financiële issues, met onze expertise in schuldhulp en insolventie, vinden we de gepaste oplossing ook na een herroeping van uw collectieve schuldenregeling.
Highlights

ONZE GARANTIES

ADVIES OP MAAT

Wat heeft U echt nodig ? Wellicht zijn er verschillende opties om dit te bereiken. Samen exploreren we de mogelijkheden en haalbaarheid.

GOEDE BEGELEIDING

Weten waar U aan begint is half het werk. Een duidelijk stappenplan maakt dingen helder zodat u kan volgen. Ook een strategie moet zich laten begrijpen.

UITSTEKENDE SUPPORT

Bij het advies en begeleiding worden menselijke en relationele elementen meegenomen. Contact met de rechtswereld kan immers stressvol zijn.

 

Het kantoor heeft zich doorheen de jaren gespecialiseerd in collectieve schuldenregeling (Wet 7 juli 1998) als onderdeel van het insolventierecht. Het opzet bestaat erin de eigen visie en specifiek vergaarde kennis op de één of andere manier verspreiding te geven en ter beschikking te stellen van een groter publiek in de vorm van adviezen, teksten, nieuwsbrieven, rechtspraak, enz. Ook het organiseren van lezingen, opleidingen en studiedagen behoort tot het werkterrein. Inzicht in de materie rond CSR staat hier voorop.
Recht en advocatuur staan niet los van de dagelijkse werkelijkheid. Gedrevenheid en bezieling zijn geen onbekenden in een vaak weerbarstige juridische werkelijkheid, doch eerder onuitgesproken en moeilijk bespreekbaar. Op welke manier kan een andere visie op recht en advocatuur ingang vinden, of is deze ‘stille revolutie’ nu reeds aan de gang in een maatschappij waar systemen steeds meer in vraag worden gesteld of komen vast te lopen ? Tijd voor een nieuwe weg, een nieuw recept ? Er is immers meer dan het recht alleen.
Het kantoor is thuis  in schuldhulp in zijn verschillende vormen als onderdeel van het insolventierecht. Geconfronteerd met schulden blijkt het immers eerder lastig om emotie en juridische haalbaarheid van elkaar te onderscheiden. Juist in zulke situaties is gespecialiseerd advies en hulp van onschatbare waarde. Het gezamenlijk zoeken naar een oplossing, al dan niet via de rechtbank, staat hier voorop, zo ondermeer ook bv. via een (snelle) aanvraag van een collectieve schuldenregeling bij de arbeidsrechtbank wanneer het nodig is.
Als advocaat is Mr. Van Campenhout actief sinds 1992. Vanuit een gedegen kennis en ervaring worden bedrijven en particulieren bijgestaan met juridisch advies, en wordt er geprocedeerd op verschillende rechtsgebieden. Kernwoorden voor de dienstverlening zijn : kennis, kwaliteit en direct contact met de klant. Voor elke klant is er een oplossing voor zijn/haar probleem op maat, omdat nu éénmaal niemand hetzelfde is in wensen en verwachtingen. Onze aanpak : niet anders, maar anders (in visie, gedrevenheid en bezieling).
display
 

Collectieve schuldenregeling te duur ?

Welke elementen bepalen en beïnvloeden de 'prijs' van een collectieve schuldenregeling?
Waarop kan je letten om de kosten van de procedure te drukken ?
Auteur: Jo Van Campenhout, Advocaat - laatst bijgewerkt op 12/09/2016

 

Aanvang en duur van de collectieve schuldenregeling ?

Na de aanpassing van de wet.
Naar meer tussenkomst van de rechter ?
Auteur: Jo Van Campenhout, Advocaat - laatst bijgewerkt op 9/09/2016

 

Schuldhulpverlening - Gerechtelijk of buitengerechtelijk ?

Door de bomen het bos zien.
Gerechtelijk collectieve schuldenregeling.
Auteur: Jo Van Campenhout, Advocaat - laatst bijgewerkt op 14/07/2016

 

Als schuldeiser in een collectieve schuldenregeling.

Hoe zicht houden op wat je toekomt ?
Een weg met obstakels.
Auteur: Jo Van Campenhout, Advocaat - laatst bijgewerkt op 21/08/2016

 

Penale boeten en collectieve schuldenregeling.

Al of niet kwijtscheldbaar ? Een laatste stand van zaken na het het arrest van het Hof van Cassatie.
Quo vadis ?
Auteur: Jo Van Campenhout, Advocaat - laatst bijgewerkt op 27/01/2017

 

Collectieve schuldenregeling = duurzame oplossing

Voor en tegen.
Voor- en nadelen van de procedure.
Auteur: Jo Van Campenhout, Advocaat - laatst bijgewerkt op 21/08/2016
display
display
 

Het menselijk gezicht van de advocatuur.

Naar een nieuwe advocatuur ?
Naar een integratie van professionaliteit en spiritualiteit.
Auteur: Jo Van Campenhout, Advocaat - laatst bijgewerkt op 13/09/2016

 

Recht en geaarde Spiritualiteit

Wanneer schijnbare uitersten elkaar ontmoeten
Over menselijke potentie in het recht 
Auteur: Jo Van Campenhout, Advocaat - laatst bijgewerkt op 27/07/2016

 

Een kwestie van vertrouwen.

De verschillende aspecten van vertrouwen.
De bemiddelaar en de rechter als bewakers van vertrouwen.
Auteur: Jo Van Campenhout, Advocaat - laatst bijgewerkt op 24/08/2016

 

Zin(geving) in recht.

Uit of in het beroep ?
Holistisch recht.
Auteur: Jo Van Campenhout, Advocaat - laatst bijgewerkt op 13/09/2016

 

Recht en psychologie

Begrijp jezelf - begrijp de ander
Geesteswetenschappen in burgerlijke procedures
Auteur: Jo Van Campenhout, Advocaat - laatst bijgewerkt op 13/09/2016
display